Samoobslužné protipovodňové bariéry

Spoločnosť Ellin v úzkej spolupráci s firmou Aquafragma uvádza na trh v Českej a Slovenskej Republike vysoko inovatívny samoobslužný systém protipovodňových bariér - Aquafragma. Spoločnosť Ellin zabezpečuje:

  • Navrhnutie riešenia zodpovedajúce prianiu klienta

  • Inštaláciu systému k danej nehnuteľnosti

  • Prevádzkovú údržbu pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky

Aquafragma je patentovaný produkt na ochranu proti povodniam. Bariéra, ktorá v bežnom stave nevyčnieva z profilu povrchu, sa pri príchode záplavovej vlny automaticky otočí a vztlakom vody vztýči do svislej polohy skôr, než úroveň hladiny dosiahne úroveň chodníka.

viac informácií na www.aquafragma.com