Služby projektového riadenia

Spoločnosť Ellin sa zaväzuje zabezpečiť uplatňovanie znalostí, schopností, nástrojov a techník v širokom spektre činností s cieľom splnenia požiadaviek konkrétneho technického projektu.

Služby manažmentu, ktoré spoločnosť Ellin poskytuje (plánovanie, realizácia, zahájenie, kontrola a uzavretie) pokrývajú deväť znalostí v nasledujúcich oblastiach:

integrácia projektu, rozsah, čas, cena, kvalita, komunikácia v oblasti ľudských zdrojov, manažment rizika a zadávanie zákaziek.