Referencie

KLC III CZ - Spoločnosť Ellin hrala hlavnú úlohu v zložitom projekte úpravy územného plánu zóny a získania stavebného povolenia pre rezidenčný projekt v Prahe s rozlohou 30.000m2. Vykonávala všetky práce v oblasti facility managementu a riadenia demolácie bývalej výrobnej haly s rozlohou 10.000m2 . Skúsenosti tímu Ellin v oblasti stavebníctva a rozsiahle znalosti o trhu s nehnuteľnosťami v Prahe boli veľmi užitočné pri zaisťovaní pokroku projektu v oblasti podpory, vo všetkých technických činnostiach a v oblasti komunikácie s príslušnými úradmi. Pod jej dozorom bola demolácia existujúceho objektu vykonaná efektívne a v súlade s harmonogramom.

I. Kertsikoff, Managing Director (Výkonný riaditeľ)

KLC SLOVAKIA I - Sme šťastní, že našim obchodným zástupcom v Bratislave je firma Ellin. Riadenie všetkých každodenných operácií realitnej spoločnosti je vykonávané rýchlo a efektívne. Ich obchodná etika a pochopenie požiadaviek „majiteľov“ prispeli k zjednodušeniu výberového konania na stavbu, rovnako aj k hladkému jednaniu a včasnému rozhodnutiu pre výber generálneho dodávateľa.

V. Kertsikoff, Managing Director (Výkonný riaditeľ)

Vila na Petřinách, Praha 6 - Vila s rozlohou 400 m2, postavená v roku 1926 v Prahe 6, bola vďaka firme Ellin premenená na prakticky využiteľné a veľmi útulné miesto k životu. Bol som prekvapený profesionalitou a prístupom tímu Ellin k úspešnému zakončeniu projektu a bez váhania s nimi budem spolupracovať na iných komplexných projektoch.

Vadim Semenenko

Byty vo Vinohradoch, Praha 10 - Ako pre cudzincov žijúcich v Českej Republike je pre nás dôležité, že sa môžeme spoľahnúť na vašu správu nehnuteľností. Pomáha nám to efektívne spravovať náš majetok v Prahe a maximalizovať naše investície. V marci roku 2012 sme zahájili spoluprácu s firmou Ellin a od tej doby máme veľkú dôveru a obdiv k službám správy nehnuteľností, ktoré poskytuje. Oceňujeme, že naše nehnuteľnosti v Prahe sú trvalo obsadené, že firma Ellin udržiava naše nehnuteľnosti za všetkých okolností, ako aj fakt, že náklady sú úplne pod kontrolou. Uzávierky o výnosoch a nákladoch našich nehnuteľností sú presné a ľahko pochopiteľné. Jednou z najlepších vlastností firmy je skutočnosť, že pracovníci sú dostupní a odpovedajú na e-mailovú korešpondenciu.

A. & A Malanov, Jekaterinburg, Ruská Federácia

Apartmán na Žižkove, Praha 3 - Som občanom Českej Republiky žijúci trvalo v USA a vlastním byt na Žižkove. Spoločnosť Ellin spravovala a dohliadala na môj byt v Prahe počas posledných šiestich rokov. Dohliadajú na všetky aspekty vo vzťahu k môjmu majetku, od platenia účtov, daní za byt a generálne opravy až po zaistenie upratovania v období obsadenia bytu. Vlastním osem nehnuteľností po celom svete, z ktorých šesť má servisné zmluvy na danom mieste. Táto spoločnosť pracuje včas a je zďaleka najefektívnejšia, najprofesionálnejšia a najzodpovednejšia zo všetkých šiestich spoločností, s ktorými spolupracujem. Každý bude firmou Ellin dobre obslúžený. Môžem vrelo odporučiť využitie jej služieb.

Jiří Klubal, Texas, Spojené Štáty Americké

RGP - Spoločnosť Ellin s.r.o. poskytla služby projektového managementu behom rekonštrukcie hlavnej budovy v našom výrobnom areáli v Náchode. Spoločnosť Ellin s.r.o. sa úlohy zhostila na najvyššej profesionálnej úrovni. Ich dôraz na detail, znalosti a skúsenosti v tejto oblasti, riešenie problémov a zodpovednosť boli veľmi cenné.

R. Rodokalakis, Výkonný riaditeľ

Bytový dom, Libeň, Praha 8 - Sme radi, že sme si vybrali firmu Ellin k realizácii opravy strešných prvkov, upratovania a ďalšej údržby bytového domu v Prahe 8 – Libni. Oceňujeme hlavne vynaliezavosť, korektné jednanie, dodanie načas aj prijateľnú cenu diela.

A. Franc, poverený údržbou objektu