Doporučení

KLC III CZ - Firma Ellin hrála hlavní roli ve složitém projektu úpravy územního plánu zóny a získání stavebního povolení pro rezidenční projekt v Praze o rozloze 30,000m2. Prováděla veškeré práce v oblasti facility managementu a řízení demolice 10.000m2 bývalé výrobní haly. Zkušenosti týmu Ellin v oblasti staveb a rozsáhlé znalosti o trhu s nemovitostmi v Praze byly velmi užitečné při zajišťování pokroku projektu, v oblasti podpory ve všech technických činnostech a v oblasti komunikace s příslušnými úřady. Pod jejich dozorem byla demolice stávajícího objektu provedena efektivně a v souladu s harmonogramem.

I. Kertsikoff, Managing Director

KLC SLOVAKIA I - Jsme šťastni, že našim obchodním zástupcem v Bratislavě je firma Ellin. Management všech každodenních operací realitní společnosti je prováděn rychle a efektivně. Jejich obchodní etika a pochopení požadavků “vlastníků ” přispěly k usnadnění výběrového řízení na stavbu stejně jako i k hladkému projednávání a včasnému rozhodování pro výběr generálního dodavatele.

V. Kertsikoff, Managing Director

Vila na Petřinách, Praha 6 - Vila o 400 m2 postavená roku 1926 v Praze 6 byla díky firmě Ellin proměněna ve velmi funkční a teplé místo k životu. Byl jsem překvapen profesionalitou a přístupem týmu Ellin pro úspěšné zakončení projektu a bez váhání s nimi budu spolupracovat na jiných komplexních projektech.

Vadim Semenenko

Byty na Vinoghradech, Praha 10 - Byty na Vinoghradech, Praha 10 Jako pro cizince žijící v České republice je pro nás důležité, že se můžeme spolehnout na vaši správu nemovitosti. Pomáhá nám to efektivně spravovat náš majetek v Praze a maximalizovat naše investice. V březnu roku 2012 jsme zahájili spolupráci s firmou Ellin a od té doby máme velkou důvěru a obdiv k službám správy nemovitostí, jež poskytuje. Oceňujeme, že naše nemovitosti v Praze jsou trvale obsazeny, že Ellin udržuje naši nemovitost za všech okolností, jakož i fakt, že náklady jsou plně pod kontrolou. Uzávěrky o výnosech a nákladech našich nemovitostí jsou přesné a snadno pochopitelné. Jednou z nejlepších vlastností firmy je skutečnost, že pracovníci jsou dostupní a odpovídají na e-mailovou korespondenci.

A. & A Malanov, Jekatěrinburg, Ruská federace

Apartmán na Žižkově, Praha 3 - Jsem český občan žijící trvale v USA a vlastním byt na Žižkově. Společnost Ellin dohlíží a spravuje můj byt v Praze po dobu posledních 6-ti let. Dohlížejí na všechny aspekty ve vztahu k mému majetku, od placení účtů, daní za byt, generální opravy až po zajištění úklidu po dobu, co je byt obsazen. Vlastním osm nemovitostí po celém světě, z nichž šest má servisní smlouvy na místě samém. Tato společnost pracuje včas a je zdaleka nejefektivnější, nejprofesionálnější a nejodpovědnější ze všech šesti společností, s nimiž spolupracuji. Každý bude firmou Ellin dobře obsloužen. Mohu vřele doporučit využití jejich služeb.

Jiri Klubal, Texas, Spojené státy americké

RGP - Ellin s.r.o. poskytla služby projektového managementu během rekontrukce hlavní budovy v našem výrobním areálu v Náchodě. Ellin s.r.o. se úkolu zhostil na nejvyšší profesionální úrovni. Jejich vztah k detailu, znalosti a zkušenosti v této oblasti, řešení problémů a odpovědnost byly velmi cenné.

R. Rodokalakis, Managing Director

Bytový dům, Libeň, Praha 8 - Jsme rádi, že jsem si vybrali firmu Ellin k realizaci opravy střešních prvků, úklidu a další údržby bytového domu na Praze 8 – Libni. Oceńujeme zejména invenci, korektní jednání, včasné předání i přijatelnou cenu díla.

A.Franc, pověřený údržbou objektu