Služby projektového řízení

Ellin se zavazuje zabezpečit uplatňování znalostí, dovedností, nástrojů a technik k širokému spektru činností s cílem splnění požadavků konkrétního technického projektu.

Skládajíce se s pěti procesů (zahájení, plánování, realizace,kontrola a uzavření) služby managementu, jež Ellin nabízí, pokrývají devět znalostních oblastí:

integrace projektu, rozsah, čas, cena, kvalita, komunikace v oblasti lidských zdrojů, management rizika a zadávání zakázek.