Re-zoning, územní řízení a demolice budovy o rozloze 10,000 m2

llin úspěšně zajistil management a veškeré nutné procedury od re-zoningu až po územní řízení pro rezidenční projekt 30,000m2 v Praze na Smíchově až po demolici 10,000m2 budovy bývalé továrny.

Úřední procedury s ohledem na konečný cíl byly velmi pomalé a v mnoha etapách vyvstaly značné překážky, jež bylo nutno překonat. Společnost Ellin je s úspěchem překonala a získala tak velmi podstatné znalosti a zkušenosti profesionálů, kteří řešili celý komplex témat.