Re-zoning, územné riadenie a demolácia budovy s rozlohou 10.000 m2

Spoločnosť Ellin úspešne zaistila manažment a všetky nutné procedúry od re-zoningu až po územné riadenie pre rezidenčný projekt s rozlohou 30.000 m2 v Smíchove (Praha 2) až po demoláciu budovy bývalej továrne s rozlohou 10.000 m2.

Úradné procedúry s ohľadom na konečný cieľ boli veľmi pomalé a v mnohých etapách sa vyskytli značné prekážky, ktoré bolo nutné prekonať. Spoločnosť Ellin tieto prekážky úspešne prekonala a získala tak veľmi podstatné skúsenosti profesionálov, ktorí sa museli vysporiadať s množstvom rozmanitých a sporných záležitostí.