Správa nemovitostí a jejich údržba

Ellin působí jako společnost zajišťující full-service správu majektu, jedná jménem svých klientů, zajišťuje veškeré potřebné aktivity k zabezpečení kvality správy a údržby nemovitosti se zřetelem k maximalizaci hodnoty klientovy nemovitosti při zajištění minimálních nákladů.

Tyto aktivity obsahují:

Provozní činnosti:

Zabezpečení pronájmu nemovitosti (pokud je požadováno), výběr nájemného a dalších plateb od nájemníků, zajištění pojištění nemovitosti jménem vlastníka, řádné a včasné placení daní a dalších plateb ve vztahu k nemovitosti.

Preventivní údržba:

Permanentní a opakující se služby jejichž cílem je udržet dobrý stav a funkci nemovitosti, maximalizace přesnosti a efektivity zařízení a zabezepečení bezpečnosti nemovitosti.

Opravy a údržba:

Ad-hoc služby oprav pro všechny nepředvídané škody v důsledku chybného použití nebo stárnutí objektu.