Renovačné práce na Rezidenci veľvyslanca Gréckej Republiky v Prahe

Spoločnosť Ellin s.r.o. úspešne ukončila manažment opráv rezidencie veľvyslanca Gréckej Republiky v Prahe, vrátane reštauračnej práce na drevených oknách a renovácie strechy vily.

Spoločnosť Ellin bola opakovane vybraná, poverená riadením opráv a údržbou veľvyslancami, ktorí v tejto krajine slúžili v období posledných pätnástich rokov. Išlo nielen o budovu rezidenčnej vily veľvyslancov, ale aj o prevádzkové budovy veľvyslanectva.

Dôvodom vybrania spoločnosti Ellin bola na jednej strane vysoká dôvera, s ktorou naša spoločnosť investuje, a na druhej strane profesionalita, s ktorou naša spoločnosť v každom ohľade pracuje, nehľadiac na veľkosť alebo komplexnosť projektu.