Nie každý projekt je jednoduchý.

Nie každý projekt je jednoduchý. V tomto prípade je potrebné, aby JEDNA spoločnosť vyriešila všetky problémy naraz. Dajte sa „ Cestou ELLIN“. Pre základnú školu v Náchode sme potrebovali vybudovať vonkajšiu šachtu na mikropilotovom základe kvôli zložitým základovým pomerom a potom inštalovať výťah s dvomi vstupmi pre invalidov. ELLIN tento projekt dokončil úspešne, rýchlo a včas. Výťah je KLEEMANN ATLAS L s kapacitou pre 8 osôb. Ak sa chcete vydať týmto smerom, dajte sa „Cestou ELLIN“.