Správa nehnuteľnosti Nitranská 4, Praha 10

Dvanásť zahraničných vlastníkov pätnástich bytových jednotiek v Rezidencii Nefeli, situovanej vo Vinohradoch (Praha 10), zverovala posledných sedem rokov svoje byty do starostlivosti spoločnosti Ellin s.r.o.

Naši klienti sú majitelia nehnuteľností žijúci v zahraničí, čo ich vedie k potrebe zaistiť „on hand“ správcovskú spoločnosť na ochranu ich základných záujmov.

Spoločnosť Ellin bola vybraná a zamestnaná ako high tech full-service spoločnosť správy nehnuteľností, aby jednala za majiteľov od okamihu, kedy nehnuteľnosť zakúpili.

Od tohto okamihu zabezpečujeme pre našich klientov najvyššiu kvalitatívnu úroveň služieb manažmentu. Sme poverení k maximalizácii hodnôt nehnuteľností našich klientov prostredníctvom uceleného a efektívneho manažmentu za minimálnu cenu. Zároveň sa staráme o nájomníkov našich klientov a poskytujeme im profesionálne, rýchle a korektné služby.

Nájomné jednotky sú obsadzované priebežne a nájomníci sú pozorne vyberaní. Nájomné je vyberané včas a jeho vyplácanie je vykonávané riadne a bez prekážok.

Naši klienti sú pokojní a vedia, že ich nehnuteľnosti budú dobre udržiavané a služby a opravy je možné zabezpečiť obyčajným telefonátom. Naše služby a podporné tímy sú k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Kedykoľvek bolo potrebné vykonať opravy, spoločnosť Ellin sa postarala o ich zabezpečenie a v otázke ceny mala vždy na mysli blaho klienta.