Správa nehnuteľnosti Jeronýmova 6, Praha 3

Od roku 2006 spoločnosť Ellin s.r.o. zabezpečuje správu a údržbu deviatich bytov a jedného obchodu v nehnuteľnosti na ulici Jeronýmová 6 v Prahe pre siedmich cudzincov žijúcich v zahraničí.

Naši klienti sú majitelia nehnuteľností žijúci v zahraničí, čo ich vedie k potrebe zaistiť „on hand“ správcovskú spoločnosť na ochranu ich základných záujmov.

Spoločnosť Ellin bola vybraná a zamestnaná ako high tech full-service spoločnosť správy nehnuteľností, aby jednala za majiteľov od okamihu, kedy nehnuteľnosť zakúpili.

Od tohto okamihu zabezpečujeme pre našich klientov najvyššiu kvalitatívnu úroveň služieb manažmentu. Sme poverení maximalizáciou hodnôt nehnuteľností našich klientov prostredníctvom uceleného a efektívneho manažmentu za minimálnu cenu. Zároveň sa staráme o nájomníkov našich klientov a poskytujeme im profesionálne, rýchle a korektné služby.

Nájomné jednotky sú obsadzované priebežne a nájomníci sú pozorne vyberaní. Nájomné je vyberané včas a jeho vyplácanie je vykonávané riadne a bez prekážok.

Naši klienti sú pokojní a vedia, že ich nehnuteľnosti budú dobre udržiavané a služby a opravy je možné zabezpečiť obyčajným telefonátom. Naše služby a podporné tímy sú k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Kedykoľvek bolo potrebné vykonať opravy, spoločnosť Ellin sa postarala o ich zabezpečenie a v otázke ceny mala vždy na mysli blaho klienta.