Naša história

Investovali sme úsilie do kultúry čestného jednania a tvrdej práce na dosiahnutie efektivity. Naša história hovorí o našich skúsenostiach ako základe našej existencie.

Spoločnosť Ellin s.r.o. bola založená v roku 1997 s cieľom poskytovať služby v širšej inžinierskej a konzultačnej oblasti riešením komplexných technických problémov. Spoločnosť sa vyvíjala v meniacich sa ekonomických podmienkach, adaptovala sa plneniu špecifických požiadaviek klientov a rozvíjala sa s cieľom zodpovedne poskytovať služby a produkty. Spoločnosť Ellin sa rýchlo rozvíjala a rovnako rýchlo stúpala i jej reputácia poskytovaného kvalitného servisu, inovatívneho myslenia a hodnôt.

Náš multidisciplinárny expertný tím inžinierov a špecializovaných konzultantov vykonáva detailnú analýzu a pokračuje dôkladným hodnotením s cieľom poskytnúť našim zákazníkom kritický posudok, ktorý môže byť vyžadovaný pre každodenné, ale i strategické rozhodovanie.

Náš tím projektovej realizácie má za sebou viac než tridsaťročné skúsenosti. Detailné znalosti vo všetkých oblastiach stavebníctva a inžinierstva nám dovoľujú efektívnejšie riadiť kontrolu nákladov, kvality, alokácie zdrojov a plánovania. Našu povesť sme založili na odhodlaní a kvalitnom výkone na najvyššej úrovni. Kvalita musí v každej situácii presahovať projektové požiadavky. Naše očakávania sú jasné a rovnako jasne sú oznamované všetkým obchodným partnerom pred realizáciou stavebných operácií, aj počas ich trvania.

Dnes je spoločnosť Ellin schopná poskytovať inovatívne stavebné a procesné riešenia klientom. Využíva pritom multidisciplinárny prístup založený na reálnych skúsenostiach v oblasti projektového a stavebného manažmentu, konzultačnej činnosti v oblasti stavebníctva, správy a údržby nehnuteľností.

Tešíme sa na ďalšie úspechy s našimi klientmi a v nových projektoch.